Komunikat Dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 r. – stary egzamin.

wykaz_pomoce_tech_CKE_czerw_2014