Przypominam, że terminem złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej jest czwartek, 7 lutego 2019 roku.  
W przypadku gdy deklaracja wstępna nie uległa zmianie,  staje się ona deklaracją ostateczną.