Informacja dla osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty

Wypełnione, podpisane i zeskanowane deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec  należy przesyłać na adres:praktyki@elektronik.bytom.pl

w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2020r.

Poniżej link do formularzy z deklaracjami – proszę wypełnić poprawnie.

Deklaracje – formularze