Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach na Politechnice Śląskiej
 
Temat zajęć: AC/DC – czy to jest niebezpieczne? (rzecz o bezpieczeństwie elektrycznym)
 
W trakcie zajęć omówione zostały zagrożenia powodowane użytkowaniem instalacji elektrycznych, działanie prądu na organizm, ochrona przeciwporażeniowa.
Uczniowie poznali najczęstsze przyczyny wypadków elektrycznych i zasady bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych.
W części ćwiczeniowej przeprowadzano pomiary rezystancji ciała pozwalające zidentyfikować warunki szczególnego zagrożenia porażeniowego.