W dniu 4 lutego 2019 r. w odbyło się spotkanie uczniów Technikum nr 4 z absolwentami szkoły, obecnie pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej. Naszymi gośćmi byli:

prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Katedra Informatyki Przemysłowej w Katowicach

oraz

prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel – Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny

Katedra Budowy Maszyn w Gliwicach

Panowie profesorowie wspominali lata spędzone w naszej szkole, przywołali swoich wychowawców i nauczycieli sprzed lat, odpowiadali na zadawane przez młodzież pytania.