Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu oraz Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych organizują w dniach 27.02.2019r. – 01.03.2019r. IX Konferencję Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych – „Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży transportu lotniczego. Wyzwania szkół w procesie tworzenia programów nauczania”. Uczestnikami Konferencji będą członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele uczelni wyższych (Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna), przedstawiciele firm lotniczych.
Ramowy program konferencji:
I. 27.02.2019r. godz.12 00 – aula Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu
1. Uroczyste rozpoczęcie konferencji,
2. Przedstawienie założeń konferencji i omówienie jej programu
3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych
4. Zmiana Statutu Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych
5. Omówienie projektu powołania Olimpiady Wiedzy Lotniczej
6. Zaprezentowanie uczestnikom konferencji Multimedialnych „Schodów do kariery”

II. 28.02.209r. – godz.1000 – 1500 – taras widokowy w porcie lotniczym Katowice – Pyrzowice
1. Panele dyskusyjne dotyczące podstaw programowych programów oraz planów nauczania dla zawodów z branży lotniczej
2. Zwiedzanie hangarów firmy LS Technics

III. 01.03.2019r. – godz.930 – 1500 –aula Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu
1. VIII Konkurs Wiedzy Lotniczej – „Latająca Miotła Baby Jagi”
2. Zakończenie Konferencji

Konferencja Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych, jest ogólnopolskim wydarzeniem cyklicznym mającym na celu integrację środowiska. Zarówno szkół kształcących w zawodach lotniczych, jak i pracodawców(firm lotniczych). W trakcie konferencji omawiane są problemy kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy.
Jednym z etapów konferencji jest w tym roku VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Lotniczej – „Latająca Miotła Baby – Jagi”, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez propagujących wiedzę lotniczą. Biorą w nich udział drużyny uczniów szkół kształcących
w zawodach lotniczych.