Pracownia grafiki warsztatowej to miejsce, w którym uczniowie maja możliwość stworzenia grafiki np. linorytu, począwszy od wycięcia matrycy do wykonania odbitki na profesjonalnej prasie graficznej. To miejsce, w którym oprócz umiejętności warsztatowych kształtuje się wyobraźnię i wrażliwość artystyczną.

powrót