Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:   j. polski, matematyka, informatyka, technika

Fotografia jest jedną z najpopularniejszych obecnie dziedziną sztuki a zarazem jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Każdy pstryka fotki, natomiast tylko nieliczni potrafią kreatywnie i prawidłowo oświetlić scenę, skomponować kadr, dobrać ogniskową obiektywu i rodzaj sprzętu do określonych zadań a także profesjonalnie przygotować swoją pracę do prezentacji w sieci, czy też do druku. Nie mówiąc o obsłudze profesjonalnych maszyn drukarskich. Nie czekaj, samo się nie nauczy.

fototech2

Absolwent tego kierunku jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą w dziedzinie technik fotograficznych, kompozycji obrazu, procesów fotograficznych, multimedialnych technik cyfrowych, urządzeń fototechnicznych oraz reklamy usług fotograficznych.

Współczesny świat cyfrowy wpływa na pojawianie się nowych nie znanych dotąd nikomu narzędzi służących komunikowaniu się. Dziś nowe media kształtują się w przestrzeni internetowej, jednakże jednym głównym elementem kultury nowych mediów jest film w jej cyfrowej reprezentacji.

Innowacja „Film i nowe media”, wprowadzana od roku 2016 na kierunku fototechnik jest jedną z najciekawszych propozycji w śląskich szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia oparte sąna wykonywaniu krótkich etiud filmowych, poznaniu wiedzy o reżyserowaniu filmów, scenopisarstwie i scenografii oraz montażu obrazu. Zajęcia w ramach innowacji sąrównież wspaniałą okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami cyfrowymi, światem web oraz poznaniem możliwości internetu. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w warsztatach i wykładach w „katowickiej filmówce” oraz w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jeżeli interesują cię film i nowe media cyfrowe, chcesz używać telefonu komórkowego i internetu na lekcji to ta innowacja jest dla CIEBIE!!

 

BLOG KIERUNKU

 

powrót