Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:   j. polski, matematyka, informatyka, geografia

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych.

porty1

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: porty, terminale, lotniska, podstawy logistyki i spedycji, towaroznawstwo, magazynowanie, koszty procesów logistycznych, laboratorium spedycji i magazynowania, eksploatacja urządzeń transportu bliskiego, język angielski zawodowy, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa.

powrót