W dniu 23 marca 2016r dyrektor szkoły podpisała porozumienie o współpracy z Pocztą Polską. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będą odbywali praktyki zawodowe w Pionie Operacji Logistycznych  w Zabrzu. Pracownicy poczty będą także prowadzić dla uczniów naszej szkoły zajęcia z zakresu eksploatacji pocztowej i logistyki.

poczta – porozumienie-1