25 marca odbył się No Backpack Day. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością w zastępowaniu plecaków wszystkim w czy można przynieść do szkoły zeszyty i książki.