… bardziej lub mniej znane skróty, ale nie dla wszystkich. Wielu uczniów z naszej szkoły postanowiło się zmierzyć z w/w instytucjami a raczej z zakresem ich działalności.
I tak uczniowie uczestniczyli w projektach : ” Lekcje z ZUS” i „Kultura bezpieczeństwa”. Podsumowaniem tych projektów była Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” i Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy ” Poznaj swoje prawa w pracy”.

Dodatkowo chętni uczniowie brali udział w Olimpiadzie Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Wszystkie trzy konkursy zaowocowały przejściem naszych uczniów do etapów rejonowych.

Gratulujemy zatem:
Tomkowi Gancarczykowi – etap rejonowy Olimpiady Statystycznej
Martynie Źrebiec i Ani Skrzypczak – etap rejonowy konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”
Martynie Lubosik, Oldze Salbert, Laurze Stobrawa i Marcinowi Mojza – etap rejonowy Olimpiady ” Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.