W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju, wywiadówki zaplanowane na dzień 12 stycznia 2022r. odbędą się w formule on – line z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.