Zapraszamy rodziców wszystkich uczniów na wywiadówki, które odbędą się w dniu 9 stycznia 2019r. o godz.17.00. Wszyscy nauczyciele uczący w szkole będą dostępni w pokoju nauczycielskim w budynku przy ul. Katowickiej 35 w godzinach 17.30 – 18.30.