Zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na wywiadówki, które odbędą się w dniu  15 listopada 2017r. o godz.17.00.

Wszyscy nauczyciele uczący w szkole będą dostępni w pokoju nauczycielskim przy ul. Katowickiej w godz.17.30 – 18.30.

Informujemy, że z powodu nieobecności nauczycieli wywiadówki dla rodziców uczniów klas 4c/f, 2f, 3c/f odbędą się w innym terminie.

Informujemy, że w klasie 2e/d wywiadówkę poprowadzi Pan Zbigniew Dąbrowski, a w klasie 2 d1 – Pani Agnieszka Idzik.