Wyniki egzaminu maturalnego oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 12 września 2017r. godz. 12.00.

Po odbiór proszę zgłosić się z dowodem tożsamości.