Informacja ze strony OKE w Jaworznie

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br. OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską.

Przesyłki zostaną wysłane 24 marca i powinny dotrzeć do szkół/placówek do 27 marca br.  

Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole ustala dyrektor szkoły.

 

Poinformujemy Was o nim niezwłocznie, jak tylko przesyłki dotrą.

Wyniki egzaminów będą udostępnione na stronie OKE w Jaworznie w serwisie dla zdających
w dniu 20.03.2020r. od godz.10.

Dane do logowania przekażą Wam wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.

Absolwentów proszę o przysłanie maila na adres dyrektor@elektronik.bytom.pl

z prośbą o dane do logowania. Otrzymacie je w mailu zwrotnym. Proszę w mailu podać imię
i nazwisko.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020r