Uczniowie kształcący się w zawodach technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik eksplatacji portów i terminali, wzięli udział w zajęciach w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Jest to ośrodek edukacyjny przybliżający zasady funkcjonowania lotniska oraz jego organizację. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Centrum Edukacji Lotniczej zaaranżowanych na terminal pasażerski i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Ich częścią była także wycieczka po terminalu ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych elementów z punktu widzenia pasażera. Młodzież miała także okazję spotkać się z robotem humanoidalnym wchodzącym w interakcje z odwiedzającymi.