Nasza szkoła od lat współpracuje z firmą Tauron.

Firma organizuje dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk prelekcje i wykłady tematyczne. Uczniowie biorą udział w wycieczkach przedmiotowych, które umożliwiają im poznanie specyfiki zawodu oraz działalności firmy.Uczniowie klas trzecich odbywają także w firmie „Tauron” miesięczne praktyki zawodowe. Biorą także udział w konkursie „Praktykant Roku” organizowanym dla wszystkich uczniów szkół współpracujących z firmą.

Ważnym aspektem naszej współpracy jest także umożliwienie nauczycielom zawodu odbywania w firmie staży zawodowych w trakcie, których aktualizują i uzupełniają swoją wiedzę.

Grupa TAURON dostarcza ponad 45 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,3 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem  w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego.

Grupa TAURON angażuje się również w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Współpracuje, między innymi, z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia oraz Polskim Komitetem Olimpijskim.