W dniu 15 maja 2014r. odbyło się podpisanie dokumentów określających warunki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bytomiu. Przy podpisaniu obecny był Dyrektor MBP w Bytomiu Dariusz Kot, przedstawiciel z działu ds marketingu i promocji pani Bogusława Wnęk-Zych oraz Dyrektor Technikum nr 4 pani Beata Kołodziejczyk.