16 grudnia 2015 r. w Muzeum Górnośląskim została otwarta wystawa Heinrich Schulz-Beuthen. Życie – twórczość – inspiracje, wieńcząca całoroczny projekt o tym samym tytule. Celem przedsięwzięcia było lepsze poznanie, przypomnienie i przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców postaci oraz twórczości kompozytora. Na wystawie zaprezentowane zostały prace uczniów naszej szkoły klasy II f. Gratulujemy i podziwiamy :)