Na stronie OKE w Jaworznie zamieszczona została informacja dla absolwentów z lat ubiegłych przystępujących do matury.