W dniu 12.12. 2014r. dyrektor szkoły podpisała umowę o współpracy z firmą Siemens.

Firma zobowiązuje się do współpracy ze szkołą, która obejmie:

  • organizację praktyk i staży dla uczniów Technikum nr 4 w Bytomiu,
  • prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla uczniów z wykorzystaniem urządzeń produkowanych przez firmę Siemens,
  • organizację wycieczek przedmiotowych do siedziby firmy, które umożliwią uczniom zapoznanie się z jej działalnością,
  • współpracę w zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej szkoły.

Treść umowy [pdf]

Siemens to firma osadzona mocno we współczesnym świecie. Zawdzięcza to nie tylko swojej ponad 160-letniej historii i obecności w 190 krajach, lecz przede wszystkim niebagatelnemu wkładowi w rozwój technologii ułatwiających życie człowiekowi w każdym jego obszarze.
Siemens od początku swego istnienia stawiał na postęp i innowacyjność, był i jest pionierem wytyczającym nowe kierunki rozwoju, otwierającym nowe możliwości. Ta sama wizja przyświeca Siemensowi w Polsce, reprezentowanemu tutaj przez grupę firm, których koordynatorem jest spółka regionalna, Siemens Sp. z o.o.