W dniu 1 października 2015r. dyrektor szkoły podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Współpraca między szkoła i uczelnią ma na celu wspieranie działań szkoły w kształceniu uczniów w zawodzie technik awionik oraz przy realizacji założeń innowacji pedagogicznej „klasa mundurowa w technikum”.

porozumienie o współpracy_Dęblin