Termin składania deklaracji na sesję  czerwiec – lipiec 2018

  1. do 18 lutego 2018 r.
  2. do 30 marca 2018 r. dla zdających, którzy nie zdali egzaminu w styczniu – lutym 2018 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach tego egzaminu)