Pierwsze w Bytomiu technikum, które kształci dla potrzeb łączności w wojsku.

Klasa mundurowa

Dla kogo:

 • dla wszystkich zainteresowanych techniką wojskową, pragnących rozwijać swoją sprawność fizyczną

Zdobędziecie wiedzę o:

 • Siłach Zbrojnych
 • rodzajach wojsk i służb
 • uzbrojeniu
 •  działaniach bojowych

Dodatkowo będziecie mieć zajęcia z:

 • musztry;
 • strzelania;
 • podstaw samoobrony;

A także

 • wycieczki do jednostek wojskowych
 • poligony wojskowe
 • dzień  mundurowy

Uczniowie mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach technicznych w tym w Wojskowej Akademii Technicznej.
Absolwenci tego kierunku montują, uruchamiają oraz wykonują pomiary i testy kontrolne elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w wojskowych systemach telekomunikacyjnych.
Zawód ten stanowi szansę na dobrą pracę związaną ze światem nowych technologii również bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

 

lacznosc

 

powrót