Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zorganizowała konkurs artystyczny dla uczniów szkół średnich. Tematem prac był “POCZĄTEK”; liczyła się interpretacja tego tematu przez uczniów (mogło to być ziarno, koło, pomysł itp.). Technika dowolna – rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, grafika warsztatowa.
Spośród nadesłanych prac, jury konkursu wybrało 6 laureatów i szkołę, z której największa ilość uczniów wysłała swoje prace.
Oto wyniki konkursu:

1 miejsce – Igor Kaczmarek (Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Bytom)
2 miejsce – Karolina Libera (Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Bytom)
3 miejsce – Edyta Kopciuch (Zespół Szkół Innowacyjnych, Jarosław)
Wyróżnienie – Julia Rzeplińska (Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, Jelenia Góra)
Wyróżnienie – Julia Harańczyk (Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Bytom)
Wyróżnienie – Piotr Fiołek (Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Bytom)

Voucher na warsztaty graficzne dla Szkoły z największą ilością nadesłanych prac – Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Bytom (19 nadesłanych prac)

Laureat pierwszego miejsca otrzymał nagrodę w kwocie 300 zł, laureatka drugiego miejsca 200 zł, wyróżnieni – atrakcyjne nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!!!