W dniu 14 grudnia 2018r. miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

W tym roku stypendystką Prezesa Rady Ministrów została uczennica klasy 3d1 Natalia Makowska.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.