20 listopada 2017r. w Domu Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Zorganizowana została ona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bytomiu. Swoją obecnością zaszczycili uczestników: Wicekurator Oświaty  Pan Dariusz Domański, dyrektor Delegatury w Bytomiu Pani Bożena Szarama, wicedyrektor  Delegatury w Bytomiu Pan Mirosław Papiernik oraz wizytatorzy Delegatury. Oprawę artystyczną uroczystości przygotował zespół „Mały Śląsk” działający w Domu Kultury „Karolinka”.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymuje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Z dumą informujemy, że stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 została uczennica klasy 3 c/f Natalia Płominska.

Serdecznie gratulujemy Natalii i życzymy wielu sukcesów.