W dniu 9 stycznia 2019r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy LOTAMS

  • godz.12.00 – spotkanie w auli szkoły z uczniami kształcącymi sie w zawodzie technik awionik
  • godz.16.30 – spotkanie w auli szkoły z rodzicami uczniów kształcących się w zawodzie technik awionik

W imieniu firmy LOTAMS zapraszam zarówno uczniów, jak i rodziców na spotkanie.