W dniu 23 października 2015 r  Wojewoda Śląski Pan Piotr Litwa spotkał się z uczniami naszej szkoły.

Inwestycje w infrastrukturę oświatową – ze wsparciem z rezerwy ogólnej

Wojewoda spotkał się z uczniami oraz prezydentami Bytomia, Sosnowca i Jastrzębia Zdroju

Wojewoda śląski Piotr Litwa spotkał się dziś z uczniami zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu oraz prezydentami Bytomia, Sosnowca i Jastrzębia-Zdroju. Ich wizyta związana była z wnioskami wojewody śląskiego o dofinansowanie z rezerwy ogólnej kilku inwestycji w infrastrukturę oświatową w tych miastach.

Bytom, Jastrzębie-Zdrój i Sosnowiec to trzy gminy o długiej tradycji górniczej, w których kopalnie miały duży wpływ na rozwój. Restrukturyzacja przemysłu stawia teraz przed władzami i mieszkańcami duże wyzwania – mówił wojewoda śląski Piotr Litwa rozpoczynając dzisiejsze spotkanie w Sali Marmurowej. Podkreślał, że w miastach i dzielnicach górniczych jest potencjał, który można wykorzystać – potencjał tkwiący w ludziach, lokalizacjach gmin oraz projektach rozwojowych. Wojewoda zwracał też uwagę, że jego zdaniem koniecznym jest odbudowanie szkolnictwa zawodowego, dlatego zależało mu na wsparciu Technikum nr 4 w Bytomiu. To dobra inwestycja w młodzież, która w przyszłości będzie decydowała o losach naszego regionu – podkreślał.

Zadeklarowane wsparcie umożliwi nam szereg inwestycji, które będą poprawiały jakość infrastruktury oświatowej […] Edukacja, kultura i sport to są podwaliny do budowania dobrego, mocnego społeczeństwa lokalnego. A na tym nam bardzo zależy – mówiła Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju. Prezydent Bytomia Damian Bartyla oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zgodnie podkreślali, że inwestycje w infrastrukturę szkół mają wpływ na całą społeczność ich miast.

Dzięki wsparciu z rezerwy ogólnej możliwe będzie przeprowadzenie lub dokończenie kilku inwestycji – termomodernizacji i przebudowy budynku szkoły podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, budowy boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu oraz modernizacji sali gimnastycznej w Technikum nr 4 w Bytomiu.

Szkoła w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowana do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie ochrony cieplnej budynków, dlatego zaplanowano wyeliminowanie zawilgocenia podziemnej części budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wewnętrznych, dostosowanie do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie m.in.:  emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania energii cieplnej, tym samym obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji. Ponadto wprowadzone zostaną udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, przez usunięcie barier architektonicznych i zamontowanie windy.

W Sosnowcu ma być wybudowane boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą, oświetleniem, wyposażeniem w urządzenia sportowe. Po zakończeniu inwestycji boiska mają być dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W bytomskim Technikum nr 4 zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna, której aktualny stan  nie pozwala na prowadzenie tam zajęć wychowania fizycznego.

Po spotkaniu uczniowie z Bytomia zwiedzili gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – zobaczyli jego sale reprezentacyjne oraz zazwyczaj niedostępne pomieszczenia – schron, skarbiec i basen.

źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:5755.html