Zapraszamy rodziców uczniów klas 2,3, 4 na spotkania z wychowawcami w dniu 13.09.2017r. o godz 17.00

Rodziców uczniów klas maturalnych zapraszamy o godz.17. 00 do auli na spotkanie z dyrektorem na którym zostaną omówione procedury egzaminu maturalnego.

O godz.18.00 odbędzie się w sali audiowizualnej w budynku przy ulicy Katowickiej spotkanie RR na które zapraszamy przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców.

Przydziały sal na spotkania z rodzicami.

Lp. Klasa Nazwisko i imię Numer sali
1. 2 a/i Skała-Kalamorz Michalina pracownia foto.1
2. 2 b/c Ptak Małgorzata 32
3. 2 d1 Zawadzka Marta pracownia fizyczna
4. 2 e/d Maciejewska Karolina 12
5. 2f Benek Katarzyna 14
6. 2 g/h Morawiak Anna 11
7. 3 b/g Kaczmarek 20
8. 3 c/f Szymańska 10
9. 3 d1 Krzak Anna pracownia matematyczna
10. 3 d/e Karch Agnieszka 13
11. 3h Tanistra Renata 18
12. 4 a/d Rudzka-Jopa Grażyna 19
13. 4 b/h Majcher Magdalena 25
14. 4 c/f Rosiak Wioletta 31
15. 4 e/g Borek Justyna spotkanie odbędzie się w innym terminie ustalonym przez wychowawcę