Uczennice klasy 3f wzięły udział w sesji fotograficznej zorganizowanej w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Zdjęcia zostały zamieszczone w katalogu „ CINiBA biblioteka otwarta!”, promującym bibliotekę.

Screen shot 2015-04-23 at 2.51.41 PM