Zgodnie z §5.4. „Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie” każdy uczeń/uczennica, który chciał zakwalifikować się do projektu musiał przygotować i dostarczyć pracę w języku angielskim nt.: „Szwecja – kraj, do którego jadę”. Mogła mieć ona formę plakatu, prezentacji, filmu, albumu lub inną niewymienioną. Oceniane były: pomysłowość, innowacyjność, poprawność merytoryczna i językowa, estetyka oraz wkład pracy włożony w jej przygotowanie.
Jak zawsze pomysłowość uczniów okazała się naprawdę zaskakująca. Większość projektów była bardzo wysoko oceniona.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, która przedstawia ww. projekty.