narko3

Technikum nr 4 dołączyło do ogólnopolskiej kampanii prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
„Przyjmuje leki czy bierze?
Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się.
Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych.
Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami  dla Rodziców

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny
Marta Bonar-Tarnawa