Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2014/2015.