Pracownia elektroniczno-elektrotechniczna bazująca na multimedialnym systemie dydaktycznym UniTr@in. System ten jest potężnym systemem eksperymentalnym do wspierania komputerowego nauczania elektroniki i elektrotechniki. Jest systemem bazującym na najnowszych osiągnięciach metodyki i dydaktyki w wyniku czego łączy w najkorzystniejszych proporcjach zagadnienia teoretyczne z ich praktyczną interpretacją w układy elektroniczne i elektryczne

powrót