Pracownia informatyczna:

W pracowni odbywają się zajęcia z informatycznych przedmiotów zawodowych teoretycznych jak i praktycznych.

Pracownia Portów i Terminali:

W pracowni uczniowie kierunku „Technik Eksploatacji Portów i Terminali” pracują na specjalistycznym oprogramowaniu do zarządzania podróżnymi AMADEUS, oraz oprogramowaniu spedycyjno-transportowym SPEDTRANS.

Pracownia multimedialna:

Dzięki dużemu 75” monitorowi interaktywnemu, systemowi audio-video oraz nagłośnieniu 5.1, pracownia staje się doskonale wyposażoną salą audiowizualną.

 

powrót