Pracowania wyposażona jest sześć nowoczesnych stołów elektrotechnicznych firmy Langlois, umożliwiających realizacje ćwiczeń z zakresu w miernictwa elektrycznego i podstaw elektrotechniki.

Zaplecze dydaktyczne pracowni zawiera aparaturę kontrolno pomiarową oraz obiekty badań. W pracowni prowadzone są zajęcia z uczniami kształcącymi się w zawodzie technik elektryk i technik elektronik.

powrót