Pracownia nr 3 jest to pracownia elektryczna, zawody które korzystają z pracowni to: technik elektryk, technik teleinformatyk.

Pracownia na wyposażeniu posiada :

dla zawodu technik elektryk : silniki prądu stałego, silniki prądu przemiennego jedno i trójfazowe, elementy zabezpieczenia obwodów elektrycznych instalacji ( zabezpieczenia różnicowoprądowe, nadmiarowo prądowe,  elementy sterowania oświetleniem, elementy zabezpieczenia obwodów) , elementy sterowania silnikami elektrycznymi ( przyciski NC , NO, zabezpieczenia silnikowe, elementy sterowania np. gwiazda trójkąt) pracownia na wyposażaniu posiada aparaturę pomiarową, mianowicie mierniki uniwersalne, mierniki parametrów instalacji elektrycznych, mierniki cęgowe.

Pracownia na wyposażeniu posiada także stanowisko do badania silników prądu stałego oraz stanowisko badania silników prądu przemiennego.   Wyposażenie pracowni to również narzędzia niezbędne do montownia instalacji elektrycznych jak też montażu elementów automatyki i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

dla zawodu technik teleinformatyk: centrale nadrzędne i podrzędne firmy Slican, telefony analogowe, systemowe, ISDN, VoIP wraz z niezbędnym oprogramowaniem , system zwielokrotnienia sygnałów, generator arbitralny funkcji, analizator widma, miernik do badania  sieci bezprzewodowych w tym telefonii komórkowej, spawarki światłowodowe niezbędne do łączenia włókien światłowodowych wraz z niezbędnymi narzędziami do obróbki włókien światłowodowych, reflektometr który pozwala diagnozować sieci światłowodowe, mierniki mocy optycznej.

Pracowania pozwala na kompleksowy montaż sieci światłowodowych wraz z możliwością analizowania i usuwania usterek w liniach światłowodowych. W ramach wyposażenia uczeń ma możliwość budowania linii telefonicznych wykorzystując różne rodzaje systemów telefonicznych w ramach central marki Slican.

powrót