Została uruchomiona pracownia elektroenergetyczna, w której uczniowie wykonują ćwiczenia z przedmiotów elektrycznych i elektronicznych.
Pracownia posiada nowoczesne modele do ćwiczeń i duże zaplecze dydaktyczne.

powrót