W dniu 8 czerwca w Technikum nr 4 miało miejsce otwarcie wystawy podsumowującej pierwszy etap działalności szkolnej pracowni plastycznej.
Prace powstawały podczas warsztatów pt – „Uzależnieniom – nie bądź obojętny”  i są rezultatem kreatywnej pracy uczniów z klas 3d i 3f. W programie uczestniczyło 20 uczniów. Wykorzystując różnorodne techniki takie jak pastel, tempera, kolaż uczestnicy starali się zobrazować temat uzależnień na wiele sposobów. Stawiając sobie pytanie czym jest uzależnienie, jakie są jego skutki, zbudowali obrazy o różnym natężeniu emocjonalnym, raz  o działaniu ostrzegawczym innym razem budującym nastrój wyniszczenia, osamotnienia czy chaosu. Powstał m.in cykl portretów budzących skojarzenie z destrukcyjną przemianą, która zachodzi u jednostki w uzależnieniu. Niektóre prace są dosłowne, inne działają znakiem idąc w kierunku myślenia plakatowego, inne znowu są bardzo malarskie. Całość jest zaskakująco różnorodna, wzbudza emocje i zdradza duże zaangażowanie uczestników warsztatów.
Rangę uroczystości podniosła obecność przedstawicieli ds. promocji i marketingu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu pani Bogusławy Wnęk-Zych, pani Marty Głogowskiej, pani dyrektor Technikum nr 4 Beaty Kołodziejczyk, nauczyciela przedmiotów zawodowych pani Anny Krzak.  Pracownia plastyczna została otwarta dzięki pomocy finansowej urzędu miasta w ramach realizowanego projektu.