Przez dziennik elektroniczny przesłałam informacje dla uczniów i rodziców dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 25.03.2020r. , kiedy to wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Proszę zarówno rodziców, jak i uczniów o zapoznanie się z tymi informacjami.

Beata Kołodziejczyk.