Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów po raz kolejny przystępujących do egzaminu.

Informacja_o_oplatach_matura_2016