Znane są już wyniki prac komisji ds. weryfikacji i oceny projektów zgłoszonych w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Z 85 zgłoszonych przez bytomian wniosków, do drugiego etapu przeszło 61 (7 projektów w uzgodnieniu z wnioskodawcami zostało połączonych).

Wśród nich znalazł się projekt Sprawny uczeń – sprawny bytomianin (budowa boisk szkolnych przy szkołach podstawowych o numerach: 23, 27, 37; przy IV LO i Technikum nr 4).

Aby budowa boisk doszła do skutku wymagana jest jak największa ilość głosów oddanych na nasz projekt. Głosowanie odbędzie się od 13 do 28 października 2019 r. w formie elektronicznej i papierowej. Szczegóły dotyczące głosowania wkrótce!

Screen shot 2019-10-07 at 10.20.26

Więcej informacji na stronie www.bytom.pl