W ramach współpracy Technikum nr 4 w Bytomiu a firmą z MGN Alaris Consulting na zlecenie MEiN pt. „Kształcenie Zawodowe- branża transportu loniczego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – nasi nauczyciele z przedmiotów lotniczych mieli możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia Modelowych Programów Staży Uczniowskich w zawodzie Technik Awionik oraz Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych.
Nasza szkoła została wyróżniona jako placówka, która wraz z wybranymi nauczycielami przedmiotów lotniczych oraz grupą stażystów miała możliwość przeprowadzenia pilotażowego stażu w zawodzie Technik Awionik w zaprzyjaźnionej firmie obsługowej https://www.linetech.pl.
Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, 👏👏 jako jedyna Szkoła w Polsce mieliśmy możliwość udziału w procesie tworzenia oraz wdrażania Modelowych Programów Staży Uczniowskich w zawodzie Technik Awionik. Nasi nauczyciele jak i uczniowie podczas realizacji pilotażowego stażu dla zawodu Technik Awionik mieli możliwość nabycia umiejętności praktycznych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego  w warunkach pracy, co w długoterminowych planach przekłada się na zwiększenie szans na zatrudnienie w branży lotniczej.