6 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne.

Przypominam zdającym i członkom Zespołów Nadzorujących o konieczności stawienia się przed salą egzaminacyjną na godzinę wcześniej przed rozpoczęciem się egzaminu w części pisemnej – godz.8.00, gdy egzamin rozpoczyna się
o 9.00 oraz godz.13, gdy egzamin rozpoczyna się o godz.14.00. Zdający zobowiązani są do posiadania i okazania  dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Egzaminy ustne odbywają się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom.