Uwaga maturzyści z lat ubiegłych!

Prosimy o przyniesienie na egzamin pisemny z matematyki kalkulatorów prostych.