Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodach lotniczych wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. W pierwszym dniu zwiedzili  Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie oglądali ekspozycję przedstawiającą walkę i codzienność powstania na tle okupacji.  Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne. Ekspozycja jest w pełni interaktywna.

Drugi dzień poświęcony był poszerzaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych. Młodzież zwiedziła hangary firmy LOTAMS, będącej dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów.

Kolejne godziny uczniowie spędzili w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie wzięli udział w wykładzie branżowym oraz zwiedzali pracownie i laboratoria Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.