Listy obecności na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdują się na tablicy przed sekretariatem szkoły.