ZDZ w Warszawie organizuje szkolenia o tematyce zawodowej w formie e – learningu.

Szkolenia organizowane są dla uczniów szkół zawodowych w branży między innymi elektryczno – elektronicznej.

Szczegóły tutaj.